ET TEISTE SÜDA LÖÖKS

THAT OTHERS HEART CAN BEAT

 

 

Paide Päästekoerte Klubi eesmärgid:

  1. Ühendada inimesi, kelle tegevus või huvi on seotud päästekoerte koolitamise ja kasvatamisega;
  2. Vabatahtlike koerajuhtide ja riiklike ning erinevate erastruktuuride vahelise koostöö korraldamine;
  3. Tutvustada ja anda koeraomanikele koertega tegelemiseks erinevaid võimalusi;
  4. Propageerida koeraomanike hulgas vastutustundlikku ja loomakaitseseadusest lähtuvat koerapidamiskultuuri.